Fint besøg

Sådan festede man for 100 år siden

Publiceret 23-05-2024

Mens vi arbejder på at stable et brag af en jubilæumsfest på benene, kan du få et tilbageblik på, hvordan man tidligere har fejret købstadsjubilæum.

Kong Christian X og Dronning Alexanderine besøger Thisted i anledning af 400 års købstads jubilæet. Her hilser Majestæterne på byens prominente borgere, der i stor tal er mødt op på havnepladsen.

Planen for fejringen af Thisted Købstads 400 års jubilæum lå klar allerede i juli måned 1924. Det eneste festkomitéen var lidt usikker på var, om Kongen og Dronningen ville overvære begivenheden den 10. august. Men frygten viste sig at være ubegrundet.

I ugerne op til selve jubilæumsdagen bragte de lokale aviser artikler om byens ældre historie for ligesom at varme stemningen op.

Der blev syet historiske dragter til de ryttere, der skulle ride i spidsen for et stort optog, der skulle på rundtur i Thisteds gader.

Et stort spørgsmål var, hvem der skulle deltage i festmiddagen på Hotel Phønix. Kongeparret naturligvis! Og de inviterede politikere og topembedsmænd fra København med statsminister Stauning og indenrigsminister Hauge i spidsen! Men når de pladser var, besat regnede man med, at yderligere hundrede kunne være med. Men man skulle selv købe billetten til taflet.

Yndige piger med skærf

Foreningen Forsvarsbrødrene engagerede sig også i forberedelsen af festlighederne med et forslag om også at afvikle en festmiddag på Hotel Aalborg for andre af byens borgere, der kunne deltage her for egen regning til en pris af 8 kr. for en middag bestående af suppe, hummer, lam og kylling, og is med jordbær plus kaffe til sidst.

Til dette arrangement blev der reklameret med dans til den lyse morgen. Og forsvarsbrødrene foreslog flere initiativer, nemlig at samle døtrene af byens borgere, iklædt hvid kjole med rødt skærf, samt en lille kurv med blomster, som skulle præsenteres ved modtagelsen af kongeparret.

Festkomiteen gjorde i pressen opmærksom på, at der ved henvendelse til politiet kunne gives tilladelse til udsalg af sodavand og lignende på dertil egnede steder i byen.

Royalt besøg

Stor var glæden da Kong Chr. X og Dronning kl. 9.30 i strålende solskin stævnede ind i Thisted Havn ombord på kongeskibet Dannebrog til en i dagens anledning festsmykket by med en uendelighed af guirlander.

Allerede før kl. 9 var havnen fyldt op af tusinder af mennesker, der lyttede Aalborg Regimentsorkester, der spillede ”Kong Kristian” efterfulgt af de obligatoriske velkomsttaler. Et myldr af mennesker bevægede sig op til kirken, hvor kongen overværede en gudstjeneste. Efterfølgende stod den på flere taler ved en halv times reception på rådhuset.

Så var tiden inde til at de fornemste spiste frokost på Amtsgården, hvor kongen havde lejlighed til at uddele ordener.

Foto: Æresporten blev rejst foran Hotel Aalborg. Det ser ud til, at det lykkedes Forsvarsbrødene at få nogle unge piger til at stå med en blomsterkurv i hvid kjoler forsynet med et skærf.

Ved totiden om eftermiddagen kørte et langt vogntog ud fra Frederikstorv. I spidsen otte ryttere i gamle herolddragter, så regimentsmusikken foran statister i borgervæbningsdragter – og så fulgte den lange vogntog, hvis vogne alle repræsenterede hvert sit erhverv: Handelsstanden, håndværkerstanden, fiskerierhvervet - og endelig landbrugets tre vogne.

Bagtroppen udgjorde Rymings Orkester, spejderne og væbnerne. Efter at have passeret gennem forskellige gader i den vestlige bydel, defilerede vogntoget forbi kongeparret, der sad på en tribune på Store Torv – sammen med ”sydende og brusende menneskehav”.

Nu var tiden inde til afsked med Majestæterne, men inden kongeskibet gik af, viste vogntoget sig i Korsgade, hvor kongen bevægede sig ud i menneskemængden, hvor han ”jovialt og ligefremt passiarede med flere af de tilstedeværende”, som det hed i avisen dagen efter.

Om Forsvarsbrødrenes planlagte supplerende festmiddag på Hotel Aalborg blev til noget, melder historien ikke noget om. Sikkert ikke når man selv skulle betale!

Men festkomitéens officielle middag om aftenen på Hotel Phønix blev gennemført og bød på en maraton af talere, som de 60 indbudte deltagere tappert lyttede på, medens lammekoteletten og sovsen sikkert blev kold – imens folkefesten gik i gang i Christiansgave allerede fra kl. 16 om eftermiddagen – og frem til det lyse morgen.

Regimentsmusikken og Rymings Orkester var på stikkerne foran ”et eneste stort bølgende menneskehav”. På en til lejligheden opstillet scene forevistes til stor begejstring for publikum tre tableuer, der forestillede ”Kong Frederik 1 underskriver Thisteds privilegier” – ”Borgervæbningen” og ”Et heksebål”.

ArkivThy

Artiklen er skrevet og udlånt af det lokalhistoriske arkiv:

ArkivThy