PROGRAMMET ER LANDET - VI SES D. 8. - 11. AUGUST

TEMAET

By skaber liv og liv skaber by. Sådan har det været i Thisted i mindst 500 år. 

Når vi forandrer os, påvirker det den by, vi bor og færdes i. Men det går også den anden vej.
De fysiske rammer, der bliver skabt i byen, påvirker os og vores måde at leve og være i byen på.

Fra d. 8. - 12. august skal vi sammen drøfte, hvad Thisted skal være for en by i fremtiden. 

Hvad er det for en udvikling, vi ønsker? Og matcher vores adfærd overhovedet de ønsker?

Læs mere

VI VARMER OP

Fejringen af Thisteds 500 års købstadsjubilæum sker fra d. 8.-11. august, men du kan tage forskud på fejringen.

 

Deltag i festlig fællesspisning

Den 7. august arrangerer fem restauranter fællessang og fællesspisning under åben himmel på Store Torv.

Udstilling for børn på Thisted Museum

Der er masser af plads til leg i udstillingen "Mig og min by", der kan opleves fra d. 22. marts til medio november 2024.

THISTED KØBSTADSJUBILÆUM

Thisted by er formet af udviklingen fra lille fiskerleje til lokal hovedby. Alt det, vi er i dag, bygger på det fundament, som blev skabt for 500 år siden, da Kong Frederik den Første bekræftede Thisteds status som købstad og hovedby.

Fortællinger